PÄÄVÄKÕRD   

Võrokõisi kongressi saadikidõ valimisõ kõrd

1. Võrokõisi kongressi saadik või olla’ vähämbält 16-aastanõ võrokõnõ vai Vana-Võromaa elänik, kiä taht olla’ Lõunõ-Eesti tulõvigu luumisõ man.

2. Saadigu valija saa olla’ vähämbält 16-aastanõ võrokõnõ vai Vana-Võromaa elänik. Helü saa anda’ ütele saadikulõ.

3. Võro Kongressi saadik saa olla’ külä, ettevõttõ, organisatsiooni, seldsi, koori esindäjä. Niisamatõ või tä olla’ eräinemiisi (vähämbält viie) esindäjä.

  • 3.1. Organisatsiooni / külä esindäjä. Uma’ esindäjä’ saa esitä’ Võro Kongressi saadikus egä Vana-Võromaa külä, organisatsiuun, ettevõtõ’, asotus, kuul, paigapääline umavalitsus, seldsi’, koori’, tandsurühmä’. A ka välänpuul Vanna-Võromaad tüütävä’ võro keele ja kultuuri hoitja’ seldsi’
  •  
  • 3.2. Eräinemiisi esindäjä. Kongressi saadikus saa esitä’ ka inemise, kiä ei esindä’ üttegi organisatsiuuni, a kel om vähämbält viis valijat.

4. Saadigu volikiri või olla’ etteantu vormi pääl vai vaba käega täüdet, a tuu pääl pidänü’ olõma saadikut volitanu organisatsiooni, ettevõtte, külä esindüsõigusõga inemise nimi ja alakirotus vai vähämbält 5 valija nimi ja allkiri.

5. Valituist saadikist andkõ teedä’ 20. aprilis 2023 kongressi kodolehe kaudu.
6. Volikiri tulõ kongressile tullõn üten võtta’ (paprõ pääl) vai laati’ üles kodolehe kaudu (elektroonilinõ).

7. Ku saadik saa-ai määntsegi uutmalda aśa peräst esi’ kongressile tulla’, saa tä kedägi alakirotõdu volikiräga volita’ hindä iist kongressist ossa võtma.